welstand goedkeuring

Vandaag is het plan door de dorpsbouwmeester akkoord bevonden voor verdere uitwerking. We gaan aan de slag met het wijzigen van het bestemmingsplan.