vernieuwde website

De website en  ook de impressies, tekeningen zijn vernieuwd.

bestemmingsplan ligt ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Europapark Gronsveld ligt vanaf 15 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Eijsden-Margraten.

welstand goedkeuring

Vandaag is het plan door de dorpsbouwmeester akkoord bevonden voor verdere uitwerking. We gaan aan de slag met het wijzigen van het bestemmingsplan.

presentatie

Vanwege de Corona maatregelen kunnen wij zoals eerder gecommuniceerd geen presentatie geven in het buurthuis.  In plaats daarvan hebben we een video gemaakt waarin het plan nader wordt toegelicht. Deze website, waarop de video staat, is bekendgemaakt via het huisblad “de etalage”.